Warning: Creating default object from empty value in /home/ramsasas/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130

Warning: Creating default object from empty value in /home/ramsasas/public_html/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 32
Butiken
Home Åldermansgillet Butiken

Butiken

Här i butiken kan ni beställa grejor som Ramsåsa åldermansgille har till försäljning.

För att beställa så lägg önskade varor i varukorgen gå till kassan och bekräfta samt ange er adress, e-mail och telefonnummer så återkommer jag till er med hur varorna kan levereras och betalas.

Hoppas att ni hittar något intressant!

Mikael Holmberg

Föreningslivet i Ramsåsa

Förord

Än en gång håller ni nu i er hand ett häfte, som kulturgruppen inom Ramsåsa Åldermansgille/byalag har sammanställt, det femte i ordningen.

Denna gång handlar det mest om föreningar som funnits i Ramsåsa och en del som fortfarande är verksamma. Andra saker som vi tycker är intressanta att bevara för framtiden finns också nedtecknade som t.ex. fattigvården, lite om skollivet förr och lite mer som kuriosa.

Vi vill tacka alla som ställt upp med bidrag till detta häfte och vi tar fortfarande tacksamt emot bidrag som kan vara intressanta att bevara för framtiden.

Kulturgruppen har nu gett ut fem häften och vi tror att det inte blir fler i den här formen. Däremot är vår målsättning att vi så småningom skall publicera det bästa från dessa häften i bokform.

Tidningsurklippen i detta häfte är, om inget annat angivits, hämtade från Ystads Allehanda.

Vi i kulturgruppen som haft många kvällsträffar fyllda med skratt och nostalgi är:
Maja Andersson, Margit Persson, Karin Hansson, Sven-Åke Landgren, Hans Landgren, Lars Sonesson, Bo Nilsson, Nils-Henrik Salomonsson och Knut Jönsson.

För Kulturgruppen

Knut Jönsson

Boken är ett häfte på 69 sidor. Bilder i svart/vitt. Utgiven 2008.

Product : BOOK004 | Föreningslivet i Ramsåsa | Price/Unit : 150.00 SEK
 
 

 

 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 19:49 )

 

Gårdarna i Ramsåsa

Förord

Detta häfte är det fjärde som Ramsåsa åldermansgille/Byalag genom dess kulturgrupp ger ut, men det är det mest omfattande hittills. Därför har det tagit lång tid att sammanställa. Häftet handlar om alla gårdar i Ramsåsa socken och i de flesta fall från enskiftets dagar fram till nutid. Det ligger mycket arbete bakom med insamling och nedskrivning och det har varit mycket stimulerande och roligt. Vi hoppas att det blir intressant läsning för många och bör också vara hjälp för de som vill forska vidare i Ramsåsas historia.

Kulturgruppen avser att fortsätta sitt arbete med att dokumentera mer om Ramsåsa socken och tar därför tacksamt emot gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp i arbetet.

I kulturgruppen medverkar: Maja Andersson, Margit Persson, Karin Hansson, Sven-Åke Landgren, Hans Landgren, Lars Sonesson, Bo Nilsson, Nils-Henrik Salomonsson och Knut Jönsson.

Boken är ett häfte på 59 sidor. Bilder i svart/vitt. Utgiven 2005.

Product : BOOK003 | Gårdarna i Ramsåsa | Price/Unit : 150.00 SEK
 
 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 19:26 )

 

Vår By Ramsåsa

Inledning
På initiativ av Ramsåsa Åldermansgille/Byalag bildades hösten 1996 en kulturgrupp med representanter från kyrkan, folklivsgruppen Ramsliv och Ramsåsa Åldermansgille/Byalag.

Under första arbetsåret gjordes en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och undersökningar om Ramsåsa.

Andra året redovisade gruppen ett arbete om framförallt skolan och smedjan där läraren Elof Nilsson och bysmeden Fredrik Landgren presenterades särskilt.

I årets redovisning lägger vi tyngdpunkten på fastigheterna längs byavägen, hur husen såg ut och vilka som levde och verkade där.

Kulturgruppen avser att fortsätta dokumentera Ramsåsa socken och tar därför tacksamt emot gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp.

För kulturgruppen

Knut Jönsson

Boken är ett häfte på 29 sidor. Bilder i svart/vitt och färg. Utgiven 2000.

Product : BOOK002 | Vår By Ramsåsa | Price/Unit : 100.00 SEK
 

 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 17:39 )

 

Vår församling Ramsåsa

 

Förord
På initiativ av Ramsåsa Åldermansgille/Byalag bildades hösten 1996 en KULTURGRUPP med representanter från kyrkan, folklivsgruppen Ramsliv och Ramsåsa Åldermansgille/Byalag.

 Under första arbetsåret gjordes en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och undersökningar om Ramsåsa. Detta året redovisar vi gruppens arbete om bl.a. skolan och smedjan, två betydelsefulla aktiviteter. Vi vill speciellt framhäva lärare Elof Nilssons betydelse för Ramsåsa och bysmeden Fredrik Landgrens betydelse för Ramsåsa. Elof Nilsson var lärare i Ramsåsa 1912 -- 1954 och Fredrik Landgren var smed 1911 -- 1948. Vi vill också påminna om den säregna natur, som finns i Ramsåsa.

I vårt kommande arbete har vi för avsikt att dokumentera och redovisa hur gamla byn såg ut och vilka som levde och verkade där. Vi kommer också att försöka dokumentera hur fattigvården bedrevs.

Gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp i vårt arbetet emottages tacksamt.

För Kulturgruppen

Bengt Magnusson

Boken är ett häfte på 27 sidor. Bilder i svart/vitt och färg. Utgiven 1998.

Product : BOOK001 | Vår Församling Ramsåsa | Price/Unit : 100.00 SEK
 
 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 17:38 )

 


WebShop
Your cart is empty
Vädret
Huvudmeny
Användare just nu
Vi har 5 besökare online