Förord

Detta häfte är det fjärde som Ramsåsa åldermansgille/Byalag genom dess kulturgrupp ger ut, men det är det mest omfattande hittills. Därför har det tagit lång tid att sammanställa. Häftet handlar om alla gårdar i Ramsåsa socken och i de flesta fall från enskiftets dagar fram till nutid. Det ligger mycket arbete bakom med insamling och nedskrivning och det har varit mycket stimulerande och roligt. Vi hoppas att det blir intressant läsning för många och bör också vara hjälp för de som vill forska vidare i Ramsåsas historia.

Kulturgruppen avser att fortsätta sitt arbete med att dokumentera mer om Ramsåsa socken och tar därför tacksamt emot gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp i arbetet.

I kulturgruppen medverkar: Maja Andersson, Margit Persson, Karin Hansson, Sven-Åke Landgren, Hans Landgren, Lars Sonesson, Bo Nilsson, Nils-Henrik Salomonsson och Knut Jönsson.

Boken är ett häfte på 59 sidor. Bilder i svart/vitt. Utgiven 2005.

Product : BOOK003 | Gårdarna i Ramsåsa | Price/Unit : 150.00 SEK
 
 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 19:26 )