Förord

Än en gång håller ni nu i er hand ett häfte, som kulturgruppen inom Ramsåsa Åldermansgille/byalag har sammanställt, det femte i ordningen.

Denna gång handlar det mest om föreningar som funnits i Ramsåsa och en del som fortfarande är verksamma. Andra saker som vi tycker är intressanta att bevara för framtiden finns också nedtecknade som t.ex. fattigvården, lite om skollivet förr och lite mer som kuriosa.

Vi vill tacka alla som ställt upp med bidrag till detta häfte och vi tar fortfarande tacksamt emot bidrag som kan vara intressanta att bevara för framtiden.

Kulturgruppen har nu gett ut fem häften och vi tror att det inte blir fler i den här formen. Däremot är vår målsättning att vi så småningom skall publicera det bästa från dessa häften i bokform.

Tidningsurklippen i detta häfte är, om inget annat angivits, hämtade från Ystads Allehanda.

Vi i kulturgruppen som haft många kvällsträffar fyllda med skratt och nostalgi är:
Maja Andersson, Margit Persson, Karin Hansson, Sven-Åke Landgren, Hans Landgren, Lars Sonesson, Bo Nilsson, Nils-Henrik Salomonsson och Knut Jönsson.

För Kulturgruppen

Knut Jönsson

Boken är ett häfte på 69 sidor. Bilder i svart/vitt. Utgiven 2008.

Product : BOOK004 | Föreningslivet i Ramsåsa | Price/Unit : 150.00 SEK
 
 

 

 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 19:49 )