Förord
På initiativ av Ramsåsa Åldermansgille/Byalag bildades hösten 1996 en KULTURGRUPP med representanter från kyrkan, folklivsgruppen Ramsliv och Ramsåsa Åldermansgille/Byalag.

 Under första arbetsåret gjordes en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och undersökningar om Ramsåsa. Detta året redovisar vi gruppens arbete om bl.a. skolan och smedjan, två betydelsefulla aktiviteter. Vi vill speciellt framhäva lärare Elof Nilssons betydelse för Ramsåsa och bysmeden Fredrik Landgrens betydelse för Ramsåsa. Elof Nilsson var lärare i Ramsåsa 1912 -- 1954 och Fredrik Landgren var smed 1911 -- 1948. Vi vill också påminna om den säregna natur, som finns i Ramsåsa.

I vårt kommande arbete har vi för avsikt att dokumentera och redovisa hur gamla byn såg ut och vilka som levde och verkade där. Vi kommer också att försöka dokumentera hur fattigvården bedrevs.

Gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp i vårt arbetet emottages tacksamt.

För Kulturgruppen

Bengt Magnusson

Boken är ett häfte på 27 sidor. Bilder i svart/vitt och färg. Utgiven 1998.

Product : BOOK001 | Vår Församling Ramsåsa | Price/Unit : 100.00 SEK
 
 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 17:38 )