Inledning
På initiativ av Ramsåsa Åldermansgille/Byalag bildades hösten 1996 en kulturgrupp med representanter från kyrkan, folklivsgruppen Ramsliv och Ramsåsa Åldermansgille/Byalag.

Under första arbetsåret gjordes en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och undersökningar om Ramsåsa.

Andra året redovisade gruppen ett arbete om framförallt skolan och smedjan där läraren Elof Nilsson och bysmeden Fredrik Landgren presenterades särskilt.

I årets redovisning lägger vi tyngdpunkten på fastigheterna längs byavägen, hur husen såg ut och vilka som levde och verkade där.

Kulturgruppen avser att fortsätta dokumentera Ramsåsa socken och tar därför tacksamt emot gamla handlingar, fotografier och annat som kan vara till hjälp.

För kulturgruppen

Knut Jönsson

Boken är ett häfte på 29 sidor. Bilder i svart/vitt och färg. Utgiven 2000.

Product : BOOK002 | Vår By Ramsåsa | Price/Unit : 100.00 SEK
 

 

Senast uppdaterad ( 2010-04-17 17:39 )