Förtydligade av utskickat informationsbrev juni 2015

Kostnaden för en fiberanslutning för er som fick inbjudan i juni 2015 är 25 000 kr inkl. moms. Det är en höjning sedan den tidigare omgången. För att kompensera för höjningen av anslutningsavgiften kommer inte någon nätavgift att tas ut under de första fem åren efter anslutningen.

Kommunen har inte satt någon sista datum för inlämningen av de formella beställningarna då det är beroende av länsstyrelsens beslut om kommunen kommer att få stödmedel eller inte.

Kommunen behöver dock veta inför diskussionen med länsstyrelsen i september om det är sannolikt att kommunen kan nå upp till en anslutningsgrad på 75 % av de fastboende. Kommunen vill därför att så många som möjligt skickar in sina beställningar före den sista augusti.

Senast uppdaterad ( 2015-08-11 10:32 )