Resultatet för 2015

1. Benestad

2. Högestad

3. Ramsåsa

4. Röddinge